Kinderen & Jeugd

Angst

Angst is een normaal verschijnsel in de kindertijd en beschermt ons tegen allerlei gevaar. Als er sprake is van overdreven en aanhoudende angst, waardoor het dagelijks functioneren belemmerd wordt, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Depressie

Als het niet (meer) lukt om plezier te hebben en dit samen gaat met minder interesse in zaken en zin hebben om dingen te doen, dan kan er sprake zijn van een depressieve stemming. Er kan sprake zijn van een depressieve stoornis als dit een langere periode voorkomt en dit de dagelijkse bezigheden belemmert.

Nare ervaringen/Trauma

Soms maak je iets mee wat moeilijk is om te vergeten. Bijvoorbeeld een ongeluk, vervelende handelingen in het ziekenhuis of gepest worden. Het kan zijn dat je er vaak aan moet denken of dat je er bang van bent geworden. Je gaat dan situaties uit de weg of wordt er verdrietig van. Dan kan het prettig zijn om hulp te krijgen om deze nare ervaringen te verwerken.

Rouwverwerking

Wanneer je iemand verliest die erg belangrijk voor je is, dan verandert naar je gevoel alles in je leven. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde. Rouwen kun je zien als jouw manier om jezelf aan te passen aan die totaal veranderde situatie. Dat valt niet mee, het is een zware opdracht waarbij wij ondersteuning kunnen bieden.

 Ouder-kind relatie

Soms is het moeilijk om contact met je kind te krijgen, omdat je kind moeilijk gedrag laat zien of een ontwikkelingsprobleem heeft. Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind en wil je graag je kind stimuleren. Wij kunnen helpen om het contact tussen u en uw kind te verbeteren.

Psychische klachten bij slechthorendheid

Ongeveer 1.5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking in het horen. De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing alleen maar toe zal nemen. De grootste groep mensen met een beperking betreffende het gehoor, zijn ouderen. Maar ook jongeren en kinderen kunnen hiermee te maken hebben. Slechthorendheid heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Niet alleen het accepteren van de gehoorvermindering kan moeilijk zijn, maar ook het omgaan met sociale situaties op het werk of op school kunnen problemen geven. De hele dag ingespannen luisteren en toch informatie missen kost daarnaast veel energie en deze factoren kunnen leiden tot psychische klachten, zoals een sombere stemming.  Het beter leren omgaan met deze aspecten van slechthorendheid vraagt ondersteuning op maat.

Psychische klachten bij een taalontwikkelingsstoornis

Vijf procent van de bevolking heeft een taalontwikkelingsstoornis, wat betekent dat je problemen hebt met het uiten en/of begrijpen van gesproken taal. Vanaf de buitenkant kan je niet zien wanneer iemand een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft en het is vaak ook moeilijk uit te leggen aan de omgeving. Een TOS kan verschillende psychische klachten geven zoals frustraties, faalangst of eenzaamheid.