Volwassenen

Angst

Iedereen is wel eens bang en dat is heel gezond. Het is een waarschuwing voor gevaar en hierdoor bescherm je jezelf. Maar als je vaak angstig bent op momenten dat er eigenlijk geen reden voor is, en de angsten gaan je leven beheersen, spreken we van een angststoornis.  Angststoornissen komen vrij veel voor en kunnen allerlei vormen aannemen.

Depressie

Verdrietig zijn of je somber voelen zijn normale gevoelens die bij het leven horen. Dit kan zijn als reactie op iets vervelends of een wisseling van stemming. De ene dag kan je je vrolijk voelen, terwijl je de volgende dag somber gestemd kan zijn. Wanneer je langdurig somber bent, nergens zin in hebt of niet meer kan genieten van dagelijkse dingen, kan het zijn dat je depressief bent.

Nare ervaringen/Trauma

Een nare gebeurtenis zoals een ongeluk, pestervaringen of ziekte kan grote gevolgen hebben voor je dagelijkse leven. Wanneer je een nare gebeurtenis niet goed verwerkt kan je psychische klachten ontwikkelen. Wanneer deze klachten aanhouden kan er sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Mogelijke klachten zijn; slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens of herbelevingen/herinnering aan de nare gebeurtenis.

Rouwverwerking

Wanneer je iemand verliest die erg belangrijk voor je is, dan verandert naar je gevoel alles in je leven. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde. Je prioriteiten verschuiven: wat eerst belangrijk leek te zijn, wordt vaak van ondergeschikt belang. Dat is een schokkende ervaring omdat het meestal ook betekent dat je niet meer op dezelfde golflengte zit als de mensen om je heen. Rouwen kun je zien als jouw proces om jezelf aan te passen aan die totaal veranderde situatie. Dat valt niet mee, het is een zware opgave waarbij wij ondersteuning kunnen bieden.

 Psychische klachten bij Tinnitus

Tinnitus is de Latijnse naam voor oorsuizen. Iemand die hier last van heeft hoort geluiden die anderen niet kunnen horen. Deze geluiden kunnen in allerlei varianten voorkomen, zoals ruisen, suisen, fluiten of allerlei geluiden door elkaar. Tinnitus kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven.

Psychische klachten bij slechthorendheid

Ongeveer 1.5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking in het horen. De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing alleen maar toe zal nemen. De grootste groep mensen met een beperking betreffende het gehoor, zijn ouderen. Maar ook jongeren en kinderen kunnen hiermee te maken hebben. Slechthorendheid heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven voor iedereen die hier last van heeft. Niet alleen het accepteren van de gehoorvermindering kan moeilijk zijn, maar ook het omgaan met sociale situaties op het werk of op school kunnen problemen geven. De hele dag ingespannen luisteren en toch informatie missen kost daarnaast veel energie en deze factoren kunnen leiden tot psychische klachten, zoals een sombere stemming.  Het beter leren omgaan met deze aspecten van slechthorendheid vraagt ondersteuning op maat.