Voor wie?

We bieden individuele behandeling op maat voor volwassenen met onder meer de onderstaande klachten. Ook mensen die door hun auditieve- en/of communicatieve problemen afhankelijk zijn van ondersteunende communicatie (zoals visualisaties en gebarentaal) kunnen bij onze praktijk terecht.

Psychische klachten bij Tinnitus

Tinnitus is de Latijnse naam voor oorsuizen. Iemand die hier last van heeft hoort geluiden die anderen niet kunnen horen. Deze geluiden kunnen in allerlei varianten voorkomen, zoals ruisen, suizen, fluiten of allerlei geluiden door elkaar. Tinnitus kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. De klachten kunnen soms zo erg zijn dat men niet meer toe komt aan werken, slapen of aan een normaal gezinsleven.

Hyperacusis

Bij deze klacht is er sprake van overgevoeligheid voor geluid. Dit heeft verschillende oorzaken en kan iedereen overkomen, op elke leeftijd. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn en beïnvloeden de kwaliteit van leven. Hyperacusis kan angstige gevoelens geven, gevoelens van somberheid of kan de gezinssituatie negatief beïnvloeden.

Psychische klachten bij slechthorendheid of doofheid

Van de totale bevolking van 19 jaar en ouder geeft 4,5% aan een beperking te hebben in horen. Het percentage mannen met een beperking in horen is in alle leeftijdsgroepen hoger dan het percentage vrouwen. Bij 75-plussers komen beperkingen in horen het meeste voor. In deze leeftijdsgroep geeft 13,3% aan een beperking in horen te hebben (Bron: Volksgezondheidenzorg.nl). De verwachting is dat dit aantal door de vergrijzing alleen maar toe zal nemen. De grootste groep mensen met een beperking betreffende het gehoor, zijn ouderen. Maar ook jongeren en kinderen kunnen hiermee te maken hebben. Slechthorendheid en doofheid hebben grote gevolgen voor het dagelijks leven voor iedereen die hier last van heeft. Niet alleen het accepteren van de gehoorvermindering kan moeilijk zijn, maar ook het omgaan met sociale situaties op het werk of op school kunnen problemen geven. De hele dag ingespannen luisteren, gebruikmaken van gehoorapparatuur of ondersteunende communicatie en toch informatie missen, kost veel energie. Deze factoren kunnen leiden tot psychische klachten zoals een sombere stemming.  Het beter leren omgaan met deze aspecten van slechthorendheid of doofheid vraagt ondersteuning op maat, welke wij binnen onze praktijk bieden.

Angst

Iedereen is weleens bang en dat is heel gezond. Het is een waarschuwing voor gevaar en hierdoor bescherm je jezelf. Maar als je vaak angstig bent op momenten dat er eigenlijk geen reden voor is en de angsten gaan je leven beheersen, spreken we van een angststoornis.  Angststoornissen komen vrij veel voor en kunnen allerlei vormen aannemen.

Somberheid of Depressie

In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5 procent van de volwassenen (bron: Trimbos Instituut). Verdrietig zijn of je somber voelen zijn normale gevoelens die bij het leven horen. Dit kan zijn als reactie op iets vervelends of een wisseling van stemming. De ene dag kan je je vrolijk voelen, terwijl je de volgende dag somber gestemd kan zijn. Wanneer je langdurig somber bent, nergens zin in hebt of niet meer kan genieten van dagelijkse dingen, kan het zijn dat je depressief bent.

Stress of Burn-out

Eén op zes werknemers heeft een burn-out, dat is maar liefst 16% van alle werknemers (TNO, 2019). Bij een burn-out kan er gedacht worden aan emotionele uitputting door langdurig de lat hoog leggen, een negatieve houding ten opzichte van anderen en werk, verminderde gevoelens van zelfvertrouwen en competentie.

Nare ervaringen/Trauma

Een nare gebeurtenis zoals een ongeluk, pestervaringen of ziekte kan grote gevolgen hebben voor je dagelijks leven. Wanneer je een nare gebeurtenis niet goed verwerkt kan je psychische klachten ontwikkelen. Wanneer deze klachten aanhouden kan er sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Mogelijke klachten zijn; slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens of herbelevingen/herinnering aan de nare gebeurtenis.

Rouwverwerking

Wanneer je iemand verliest die erg belangrijk voor je is, dan verandert gevoelsmatig alles in je leven. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde. Je prioriteiten verschuiven: wat eerst belangrijk leek te zijn, wordt vaak van ondergeschikt belang. Dat is een schokkende ervaring omdat het meestal ook betekent dat je niet meer op dezelfde golflengte zit als de mensen om je heen. Rouwen kun je zien als jouw proces om jezelf aan te passen aan die totaal veranderde situatie. Dat valt niet mee, het is een zware opgave waarbij wij ondersteuning kunnen bieden.

error

Vond u deze informatie nuttig? Geef het door: