Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Frequently Asked Questions:

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen. Zit jouw vraag er niet bij? Of is het antwoord niet voldoende om jouw vraag te beantwoorden? Laat het ons gerust weten en dien jouw vraag hiernaast in.

Hoe lang is de wachtlijst op dit moment?

Op dit moment is de wachtlijst dusdanig lang, dat wij niet kunnen voldoen aan de treknorm. Daarom hanteren wij momenteel een aanmeldstop. homepagina.

Hoe weet ik of ik op de wachtlijst geplaatst ben?

Je bent op onze wachtlijst geplaatst als je hier schriftelijk per e-mail een bevestiging van ons hebt ontvangen. Heb je dit niet of twijfel je hieraan, dan kan je hierover een bericht sturen via contact.

Hoe meld ik mij aan?

Je kan je aanmelden door ons een bericht te sturen met hierin jouw NAW (naam, adres, woonplaats)-gegevens. Dit kan via contact.

Wat is er nodig om een behandeling te kunnen starten?

Naast dat je je aanmeldt, heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts of een medisch specialist (bijvoorbeeld de KNO-arts) om de kosten van onze behandeling te kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Wat kost de behandeling?

De tarieven van een behandeling binnen de basis GGZ worden jaarlijks door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld. De huidige tarieven vind je op onze website bij praktisch.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekering?

Onze praktijk heeft contracten met een aantal zorgverzekeraars. Welke zorgverzekeraars dit zijn kan je vinden bij praktisch. Zit jouw zorgverzekeraar er niet bij? Dan hebben wij op dit moment geen contract met jouw zorgverzekeraar en kan het zijn dat je mogelijk een eigen bijdrage moet leveren in de kosten, los van het eigen risico. Vanuit privacy-wetgeving mogen wij niet voor jou informeren bij jouw zorgverzekeraar wat de eventuele kosten voor je zullen zijn. Ons advies is om voor de eerste afspraak bij onze praktijk bij jouw zorgverzekeraar te informeren welke kosten mogelijk voor jouw rekening zullen zijn bij een behandeling.

Hoe gaat vergoeding vanuit gecontracteerde zorg in zijn werk?

Als je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, dan worden de facturen van de sessies vanuit onze praktijk rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Wanneer jouw factuur direct naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd, tellen de activiteiten die in een kalenderjaar plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor dat jaar. Die tijd betaalt zorgverzekeraar aan ons en kan jouw verzekering bij jou in rekening brengen middels een factuur voor eigen risico. Daar zet de zorgverzekeraar dan bij hoeveel zij aan ons hebben betaald, daarmee wordt het voor jou duidelijker wat er in rekening wordt gebracht.

Hoeveel sessies vergoedt mijn zorgverzekeraar?

De zorg mag per behandeltraject ongeveer 900 minuten duren, de zorgverzekeraars hanteren eigen regels over de maximale behandeltijd per traject. Er staat geen maximum behandeltijd per behandeltraject (voorheen was dit maximaal 12 kalendermaanden). Wel moet er rekening worden gehouden met, dat als het behandeltraject meerdere kalenderjaren in beslag neemt dat het ook voor meerdere kalenderjaren een beroep doet op jouw eigen risico. Dus als het behandeltraject zowel loopt in 2023 als in 2024 dan betaal je voor beide jaren een eigen risico. Dit is een keuze die is gemaakt door de politiek bij het invoeren van dit zorgprestatiemodel.

Hoe gaat vergoeding vanuit ongecontracteerde zorg in zijn werk?

Als je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben, dan worden de facturen van de consulten via Infomedics naar je gestuurd.

Wat doet Infomedics precies?

Infomedics stuurt jou rekeningen namens onze praktijk bij ongecontracteerde zorg. Wij hebben hierdoor minder administratie en dus meer tijd voor het verlenen van zorg. Als het nodig is kan je uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling treffen met Infomedics.

Welke behandelingen worden geboden?

Informatie over welke behandelingen worden geboden bij Van Jole & Prins psychologenpraktijk, kan je vinden op onze website bij behandelaanbod.

Moet er een diagnose / stoornis worden vastgesteld voor behandeling?

Als er sprake is van klachten die passen bij een DSM-V classificatie, dan valt de behandeling binnen de basis-GGZ en heb je toegang tot verzekerde zorg bij jouw zorgverzekeraar. Als er geen sprake is van klachten die passend zijn bij een DSM-V classificatie valt de behandeling niet binnen de basis-GGZ. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan burn-out of rouwproblematiek. Mocht je hier toch behandeling voor willen, dan kan je wel bij onze praktijk terecht, maar moet je de behandelsessies zelf betalen. Als je wilt weten hoeveel dit kost, dan kan je dit vinden bij kosten en facturering.

Hoeveel sessies worden er binnen de diverse behandelingen geboden?

Afhankelijk van de behandeling die wordt geboden zal er naar aanleiding van het intakegesprek met jou besproken worden hoeveel consulten de behandeling naar inschatting gaat duren. De verwachte behandelduur wordt vervolgens ook in het behandelplan opgenomen, welke na de intake wordt opgesteld en met jou wordt besproken. Het aantal behandelsessies wordt tussentijds in de behandeling geëvalueerd en met jou besproken op basis van de actuele situatie op dat moment.

Heeft Van Jole & Prins keurmerken?

Van Jole & Prins beschikt over een actueel ‘Kwaliteitsstatuut GGZ’, deze wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast beschikt de praktijk over het keurmerk ‘Kortdurende Generalistische GGZ’, welke jaarlijks wordt getoetst. Tenslotte beschikt Van Jole & Prins het certificaat ‘kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de GGZ’ vanuit het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De documenten kan je vinden en inzien via de homepagina en bij praktisch.

Wat is het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ?

Het 'Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ' beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te organiseren. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Van Jole & Prins beschikt over een actueel en geldig geregistreerd kwaliteitsstatuut. Deze kan je vinden en inzien bij praktisch.

Wat is een keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ?

Het keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders van generalistische kortdurende GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Het keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek. Meer informatie over het keurmerk vind je hier: https://www.kibg.nl/keurmerk.

Wat is het certificaat kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de GGZ?

Visitatie helpt om te leren en te verbeteren zodat wij steeds beter worden in ons vak. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Sommige zorgverzekeraars en gemeenten stellen visitatie als kwaliteitseis voor contractering. Meer informatie kan je vinden op: https://psynip.nl/beroepskwaliteit/visitatie-reflectie/psychologen-in-de-ggz/.

Overige vragen?

Heb je een vraag die niet bij de FAQ staat of heeft je nog vragen ondanks de informatie die hier staat? Neem dan contact op via het contactformulier. Wij helpen je graag verder.

Hoe komt behandeling binnen de basis GGZ in aanmerking voor vergoeding?

In Nederland wordt de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) gebruikt om te bepalen of iemand recht kan hebben op verzekerde GGZ. De DSM-V is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. Alleen psychische stoornissen kunnen worden behandeld in de GGZ. Behandeling van psychische problemen, zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-V, valt niet onder de GGZ. Behandeling van deze klachten kan wel worden vergoed binnen de huisartsenzorg, zo nodig met ondersteuning van de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ).

Heb je vragen
stuur het door.