Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Frequently Asked Questions:

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Of is het antwoord niet voldoende om uw vraag op te lossen? Laat het ons gerust weten en dien uw vraag hiernaast in.

Hoe lang is de wachtlijst op dit moment?

De wachttijd voor de start van onze behandelingen, varieert ongeveer tussen de 6-12 weken. De actuele wachttijd kunt u vinden op onze Homepagina.

Is er een wachtlijst?

Op dit moment is er geen wachtlijst voor nieuwe aanmeldingen. Wel is er een wachtlijst voor de start van onze behandelingen.


Hoe weet ik of ik op de wachtlijst geplaatst ben?

U bent op onze wachtlijst geplaatst als u hier schriftelijk per e-mail een bevestiging van ons hebt ontvangen. Heeft u dit niet of twijfelt u hieraan, dan kunt u hierover een bericht sturen via Contact.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich aanmelden door ons een bericht te sturen met hierin uw NAW (naam, adres, woonplaats)-gegevens. Dit kan via Contact.

Wat is er nodig om een behandeling te kunnen starten?

Naast dat u zich aanmeldt, heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of een medisch specialist (bijvoorbeeld de KNO-arts) om de kosten van onze behandeling te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wat kost de behandeling?

De tarieven van een behandeling binnen de basis-GGZ worden jaarlijks door de NzA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld. De huidige tarieven vindt u op onze website onder het kopje: Praktisch.

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekering?

Onze praktijk heeft contracten met een aantal zorgverzekeraars. Welke zorgverzekeraars dit zijn kunt u vinden onder het kopje Praktisch. Zit uw zorgverzekeraar er niet bij? Dan hebben wij op dit moment geen contract met uw zorgverzekeraar en kan het zijn dat u mogelijk een eigen bijdrage moet leveren in de kosten, los van het eigen risico. Vanuit privacy-wetgeving mogen wij niet voor u informeren bij uw zorgverzekeraar wat de eventuele kosten voor u zullen zijn. Ons advies is om voor de eerste afspraak bij onze praktijk bij uw zorgverzekeraar te informeren welke kosten mogelijk voor uw rekening zullen zijn bij een behandeling.

Hoe gaat vergoeding vanuit gecontracteerde zorg in zijn werk?

Als u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie wij een contract hebben, dan worden de facturen van de sessies vanuit onze praktijk rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Wanneer uw factuur direct naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd, tellen de activiteiten die in een kalenderjaar plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor dat jaar. Die tijd betaalt zorgverzekeraar aan ons en kan uw verzekering bij u in rekening brengen middels een factuur voor eigen risico. Daar zet de zorgverzekeraar dan bij hoeveel tijd zij aan ons hebben betaald, daarmee wordt het voor u duidelijker wat er in rekening wordt gebracht.

Hoeveel sessies vergoedt mijn zorgverzekeraar?

De zorg mag per behandeltraject ongeveer 900 minuten duren, de zorgverzekeraars hanteren eigen regels over de maximale behandeltijd per traject. Er staat geen maximum behandeltijd per behandeltraject (voorheen was dit maximaal 12 kalendermaanden). Wel moet er rekening worden gehouden met dat als het behandeltraject meerdere kalenderjaren in beslag neemt dat het ook voor meerdere kalenderjaren een beroep doet op uw eigen risico. Dus als het behandeltraject zowel loopt in 2023 als in 2024 dan betaalt u voor beide jaren een eigen risico. Dit is een keuze die is gemaakt door de politiek bij het invoeren van dit zorgprestatiemodel.

Hoe gaat vergoeding vanuit ongecontracteerde zorg in zijn werk?

Als u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie wij geen contract hebben, dan worden de facturen van de sessies via Infomedics naar u gestuurd.

Wat doet Infomedics precies?

Infomedics stuurt u rekeningen namens onze praktijk bij ongecontracteerde zorg. Wij hebben hierdoor minder administratie en dus meer tijd voor het verlenen van zorg. Als het nodig is kunt u uitstel van betaling aanvragen of een betalingsrekening treffen met Infomedics.

Welke behandelingen worden geboden?

Informatie over welke behandelingen worden geboden bij Van Jole & Prins psychologenpraktijk, kunt u vinden op onze website onder het kopje: Behandelaanbod.

Moet er een diagnose / stoornis worden vastgesteld voor behandeling?

Nog antwoord opstellen!

Hoeveel sessies worden er binnen de diverse behandelingen geboden?

Afhankelijk van de behandeling die wordt geboden zal er naar aanleiding van het intakegesprek met u besproken worden hoeveel sessies de behandeling naar inschatting gaat duren. De verwachte behandelduur wordt vervolgens ook in het behandelplan opgenomen, welke na de intake wordt opgesteld en met u wordt besproken. Het aantal behandelsessies wordt tussentijds in de behandeling geëvalueerd en met u besproken op basis van de actuele situatie op dat moment.

Heeft de praktijk keurmerken?

Van Jole & Prins beschikt over een actueel ‘Kwaliteitsstatuut GGZ’, deze wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast beschikt de praktijk over het keurmerk ‘Kortdurende Generalistische GGZ’, welke jaarlijks wordt getoetst. Tenslotte beschikt Van Jole & Prins het certificaat ‘kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de GGZ’ vanuit het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De documenten kunt u vinden en inzien onder het kopje: Praktisch.

Wat is het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ?

Het 'Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ' beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te organiseren. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Van Jole & Prins beschikt over een actueel en geldig geregistreerd kwaliteitsstatuut. Deze kunt u vinden en inzien onder het kopje: Praktisch.

Wat is een keurmerk ‘Kortdurende Generalistische GGZ’?

Het Keurmerk biedt erkenning aan zorgaanbieders van generalistische kortdurende GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Het Keurmerk zorgt dat cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars hen herkennen, geeft vertrouwen én biedt openingen voor het inhoudelijke gesprek. Meer informatie over het keurmerk vindt u hier: https://www.kibg.nl/keurmerk.

Wat is het certificaat ‘kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de GGZ’?

Overige vragen?

Heeft u een vraag die niet bij de FAQ staat of heeft u nog vragen ondanks de informatie die hier staat, neemt u dan alstublieft contact op via het contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Hoe komt behandeling binnen de basis GGZ in aanmerking voor vergoeding?

In Nederland wordt de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) gebruikt om te bepalen of iemand recht kan hebben op verzekerde geneeskundige GGZ. De DSM is een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. Alleen psychische stoornissen kunnen worden behandeld in de geneeskundige GGZ. Behandeling van psychische problemen – zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-5 – valt niet onder de geneeskundige GGZ. Behandeling van deze klachten kan wel worden vergoed binnen de huisartsenzorg, zo nodig met ondersteuning van de praktijkondersteuner GGZ.

Heeft u vragen
stuur het door.