Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (De Wkkgz-klachtenregeling). Deze regeling geldt voor volwassenen en jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen.

Op deze pagina kan je lezen waar je met verschillende klachten terecht kan.

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over jouw behandelaar? Dan kan je het volgende doen:


Stap 1: bespreek jouw onvrede met de behandelaar

Als je een klacht hebt over jouw behandelaar of de behandeling, dan kan je die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Soms kan een gesprek over jouw onvrede verheldering geven.


Stap 2: schakel een klachtenfunctionaris in

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of je krijgt onvoldoende gehoor. Kom je er samen niet uit, dan kan je een klachtenfunctionaris van het NIP (beroepsvereniging van psychologen in Nederland) vragen om te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Het doel van de bemiddeling is om er samen uit te komen of tot een oplossing te komen.

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, daarom maken wij via onze beroepsvereniging NIP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht & Company. Je kan hier als cliënt van een NIP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van jouw klacht.

Meer informatie over klachten en geschillen kan je vinden in ons klachten- en geschillenregelement.

Een klacht indienen gaat als volgt.

  • Vul het klachten formulier in (deze kan je hieronder downloaden)
  • Mail het ingevulde formulier naar nip@klachtencompany.nl.


Stap 3: geschillencommissie

Is jouw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in jouw situatie niet van je worden verwacht dat je de klacht met jouw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kan je jouw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie.

Tuchtrecht

Als GZ-psychologen vallen wij ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. Je kan jouw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vind je op de website van het tuchtcollege.

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges
Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
telefoon 088-3712520

Klacht over jouw zorgverzekeraar?

  • Heb je klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door jouw zorgverzekering? Dan kan je terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl).
  • Vind je dat de zorgverzekeraar jouw privacy niet respecteert? Leveren de veranderingen in de zorg voor jou of voor jouw naasten problemen op? Merk je dat zaken nog niet goed geregeld zijn? Of heb je een andere klacht of vraag over de ggz? Dan kan je terecht bij het landelijk meldpunt zorg.
  • Kom je in acute nood, bijvoorbeeld omdat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd en noodzakelijke zorg mist? Ook dan kunt u terecht bij het landelijk meldpunt zorg.

Klacht over ingewikkelde formulieren?

Vind je de formulieren van jouw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kan je een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nl. De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet. Je kan ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.