Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Kosten van de behandeling

De behandeling die wij bieden valt onder de Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg). Wanneer er bij u sprake is van klachten passend bij psychische stoornissen, zoals gesteld in de DSM V, kunt u behandeld worden in de Basis GGZ. De DSM V staat voor het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. U heeft voor behandeling binnen de Basis GGZ daarnaast ook een verwijzing nodig van bijvoorbeeld huisarts, POH (praktijkondersteuner huisarts), medisch specialist of bedrijfsarts. Deze zorg valt in het basispakket van de zorgverzekering. Als u verzekerd bent, dan vergoedt uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten, minus uw eigen risico. We adviseren u goed te laten informeren door uw zorgverzekering welke kosten er vergoed worden. Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Wanneer u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kan dit betekenen dat uw zorgverzekeraar u, naast het eigen risico, een eigen bijdrage in de kosten kan vragen. Dit verschilt per zorgverzekeraar en is ook afhankelijk van uw zorgpolis. Ons advies is dit altijd te informeren voor de start van behandeling bij onze praktijk. Voor alle zorg die valt onder de Basis GGZ, geldt dat de kosten eerst worden verrekend met uw eigen risico.

Zorgprestatiemodel

De Generalistische Basis GGZ wordt gefinancierd met het zorgprestatiemodel (www.zorgprestatiemodel.nl). Dit houdt in dat behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ per behandeltraject ongeveer 900 minuten duren, de zorgverzekeraars hanteren eigen regels over de maximale behandeltijd per traject. Er staat geen maximum behandelduur (voorheen was dit maximaal 12 kalendermaanden). Wel moet er rekening worden gehouden met dat als het behandeltraject meerdere kalenderjaren in beslag neemt dat het ook voor meerdere kalenderjaren een beroep doet op uw eigen risico. Dus als het behandeltraject zowel loopt in 2023 als in 2024 dan betaalt u voor beide jaren een eigen risico. Dit is een keuze die is gemaakt door de politiek bij het invoeren van dit zorgprestatiemodel.

De consulten (behandelsessies) worden bij u of uw zorgverzekeraar gedeclareerd in afgebakende minuten (bv. 45, 60, 75 of 90) en in drie typen behandelingen (intake, behandeling en diagnostiek). Aan deze minuten en typen behandelingen zijn codes gekoppeld die u kunt terugzien op uw factuur. De meest gebruikte codes ziet u hieronder. Daarnaast wordt de ernst uw problematiek ingeschat door het invullen van een vragenlijst door uw behandelaar.

Code Soort behandeling Kosten
CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten € 151,07
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten € 128,40
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten € 173,40
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten € 152,50
Onverzekerd product consult (OVP/OZP) *2 € 124,16
Overige prestaties *3 € 36,29

*2 Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de patiënt voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de ZvW maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het OVP-tarief is gebaseerd op een consult van 60 minuten, inclusief indirecte patiëntgebonden tijd zoals bijwerken van het dossier.

*3 Rapporteren aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR.

Cliënten die besluiten de behandelsessies zelf te betalen, hebben sinds 2016 geen verwijsbrief meer nodig.

Wilt u alle tarieven van het zorgprestatiemodel inzien? Dan kunt u deze hieronder downloaden:

Onverzekerde zorg

Het kan zijn dat u niet verzekerd bent of dat uw hulpvraag niet valt onder de Generalistische Basis GGZ. Dan spreken we van onverzekerde zorg. U kunt voor andere vragen en zorg zonder zorgverzekering gewoon bij ons terecht. Dan zullen wij de behandeling direct naar u factureren. Zie voor de kosten van onverzekerde zorg de bovenstaande tabel (onverzekerd product consult (OVP/OZP).

Facturering en betaling

Als u bij ons Generalistische Basis GGZ ontvangt en wij hebben een contract met uw zorgverzekeraar, dan zal de factuur direct naar uw zorgverzekeraar worden gestuurd. Uw zorgverzekeraar zal dan contact met u opnemen wanneer u nog (een deel van uw) eigen risico moet betalen.

Bent u elders verzekerd? Dan ontvangt u een factuur via infomedics. Deze factuur moet u aan hen voldoen en kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie de website www.infomedics.nl of hoe werkt factureren via Infomedics. Ontvangt u een ander type zorg bij ons? Dan ontvangt u direct van ons een factuur en dient u die aan ons te voldoen.