Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Kosten van de behandeling

De behandeling die wij bieden valt onder de basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg). Wanneer er bij jou sprake is van klachten passend bij psychische stoornissen, zoals gesteld in de DSM-V, kan je behandeld worden in de basis GGZ. De DSM-V staat voor het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Je hebt voor behandeling binnen de basis GGZ daarnaast ook een verwijzing nodig van bijvoorbeeld huisarts, POH (praktijkondersteuner huisarts), medisch specialist of bedrijfsarts. Deze zorg valt in het basispakket van de zorgverzekering. Als je verzekerd bent, dan vergoedt jouw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten, minus jouw eigen risico. We adviseren je, je goed te laten informeren door jouw zorgverzekering welke kosten er vergoed worden. Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Wanneer je verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kan dit betekenen dat jouw zorgverzekeraar jou, naast het eigen risico, een eigen bijdrage in de kosten kan vragen. Dit verschilt per zorgverzekeraar en is ook afhankelijk van jouw zorgpolis. Ons advies is dit altijd te informeren voor de start van behandeling bij onze praktijk. Voor alle zorg die valt onder de basis GGZ, geldt dat de kosten eerst worden verrekend met jouw eigen risico.

Zorgprestatiemodel

De basis GGZ wordt gefinancierd met het zorgprestatiemodel (www.zorgprestatiemodel.nl). Dit houdt in dat behandeling binnen de Generalistische basis GGZ per behandeltraject ongeveer 900 minuten duren, de zorgverzekeraars hanteren eigen regels over de maximale behandeltijd per traject. Er staat geen maximum behandelduur (voorheen was dit maximaal 12 kalendermaanden). Wel moet er rekening worden gehouden met dat als het behandeltraject meerdere kalenderjaren in beslag neemt dat het ook voor meerdere kalenderjaren een beroep doet op jouw eigen risico. Dus als het behandeltraject zowel loopt in 2023 als in 2024 dan betaal je voor beide jaren een eigen risico. Dit is een keuze die is gemaakt door de politiek bij het invoeren van dit zorgprestatiemodel.

De consulten (behandelsessies) worden bij jou of jouw zorgverzekeraar gedeclareerd in afgebakende minuten (bv. 45, 60, 75 of 90) en in drie typen behandelingen (intake, behandeling en diagnostiek). Aan deze minuten en typen behandelingen zijn codes gekoppeld die je kan terugzien op jouw factuur. De meest gebruikte codes zie je hieronder. Daarnaast wordt de ernst jouw problematiek ingeschat door het invullen van een vragenlijst door jouw behandelaar.

Code Soort behandeling Kosten 2024
CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten € 159,70
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten € 135,89
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten € 183,44
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten € 161,46
Onverzekerd product consult (OVP/OZP) *2 € 132,24
Overige prestaties *3 € 104,69
Tarief voor zelf betalende cliënten per uur € 132,24

*2 Dit consult betreft een onafgebroken tijdsspanne waarin de zorgaanbieder de patiënt voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen welke niet behoort tot het verzekerde pakket op grond van de ZvW maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het OVP-tarief is gebaseerd op een consult van 60 minuten, inclusief indirecte patiëntgebonden tijd zoals bijwerken van het dossier.

*3 Rapporteren aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR.

*4 Cliënten die besluiten de behandelsessies zelf te betalen, hebben geen verwijsbrief meer nodig.

Wil je alle tarieven van het zorgprestatiemodel inzien? Dan kan je deze hieronder downloaden:

Onverzekerde zorg

Het kan zijn dat je niet verzekerd bent of dat jouw hulpvraag niet valt onder de basis GGZ. Dan spreken we van onverzekerde zorg. Je kan voor andere vragen en zorg zonder zorgverzekering gewoon bij ons terecht. Dan zullen wij de behandeling direct naar jou factureren. Zie voor de kosten van onverzekerde zorg de bovenstaande tabel (onverzekerd product consult (OVP/OZP).

Facturering en betaling

Als je bij ons basis GGZ zorg ontvangt en wij hebben een contract met jouw zorgverzekeraar, dan zal de factuur direct naar jouw zorgverzekeraar worden gestuurd. Jouw zorgverzekeraar zal dan contact met je opnemen wanneer je nog (een deel van jouw) eigen risico moet betalen.

Ben je elders verzekerd? Dan ontvang je een factuur via infomedics. Deze factuur moet je aan hen voldoen en kan je indienen bij jouw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie de website www.infomedics.nl of hoe werkt factureren via Infomedics. Ontvang je een ander type zorg bij ons? Dan ontvang je direct van ons een factuur en dien je die aan ons te voldoen.