Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Aanmelding

Je kan je aanmelden bij onze praktijk door het invullen van het contactformulier op onze website bij contact. Wanneer wij dit formulier hebben ontvangen, nemen wij contact met je op en word je op de wachtlijst geplaatst. Hoe lang de huidige wachttijd is kan je vinden op de homepagina. Wil je je liever telefonisch aanmelden? Dat kan ook, op onze homepagina kan je vinden wanneer wij telefonisch te bereiken zijn.

Wachtperiode

Het kan zijn dat je enkele weken moet wachten voordat er een intakegesprek kan plaatsvinden. In deze wachtperiode kan je gratis gebruik maken van EHealth modules via Therapieland. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Er is geen wachttijd na de intake voor de start van de behandeling bij onze praktijk.

Intake

In het eerste gesprek, de intake, worden de klachten en onderliggende instandhoudende factoren, hulpvragen en verwachtingen in kaart gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klachtenvragenlijst (SQ-48) en een intakeformulier. Eventueel wordt er beschikbare aanvullende informatie opgevraagd. Ook wordt er tijdens het intakegesprek gevraagd om inzage in legitimatie. Tijdens de intake wordt uitgelegd welke behandelmogelijkheden er zijn en welke van toepassing zijn op jouw klacht. Samen met jouw behandelaar maak je afspraken over de in te zetten behandeling en we vinden het belangrijk dat je aangeeft wat jouw wensen en behoeften zijn, zodat daar in de behandeling rekening mee gehouden kan worden. Aan de hand van al deze informatie wordt een behandelvoorstel gedaan en de eventuele DSM-V classificatie wordt mondeling besproken.

Na de intake wordt door jouw behandelaar een inschatting gedaan van de ernst van jouw klachten met behulp van een vragenlijst (HoNOS). Tevens wordt er ingeschat welke type behandeltraject je nodig zult hebben.

Met alle informatie uit het intakegesprek zal jouw behandelaar inschatten of het mogelijk is om een diagnose te stellen met behulp van de DSM-V. Met deze diagnose heb je recht op behandeling binnen de basis GGZ, welke vergoed wordt door jouw zorgverzekering.

Daarnaast wordt er in het intakegesprek besproken hoe je denkt over het contact met de behandelaar en of je je prettig genoeg voelt om de behandeling te starten, de klik tussen jouw en de behandelaar moet goed zijn voor een goede werking van de behandeling.

De verwijzer wordt op diens verzoek en met jouw toestemming geïnformeerd over de aanvang van de behandeling. Tenslotte wordt al deze informatie gebruikt om het behandelplan mee op te stellen waarmee er ook schriftelijk overeenstemming en akkoord is over het behandeltraject.

Behandeling

De hoeveelheid behandelsessies hangt af van de aard en de ernst van de klachten en hierop wordt het behandelaanbod aanpast. Voordat de behandeling start, wordt er informatie gegeven over behandelvormen, de duur en aard van de behandeling. Samen met jou wordt de behandeling gekozen en wordt dit beschreven in het behandelplan. Er wordt beschreven en besproken wat de inzet van jou als cliënt is voor het behalen van de behandeldoelen. In de eerste fase van de behandeling worden de klachten en onderliggende instandhoudende factoren samen met jou in kaart gebracht en wordt er samen gezocht naar de kern van het ontstaan van de klachten. Je krijgt tijdens de behandeling huiswerkopdrachten, er worden activerende vragen gesteld en er wordt gebruik gemaakt van oplossingsgerichte gesprekstechnieken om je zoveel mogelijk te motiveren voor de behandeling en hiermee het succes van de behandeling zo groot mogelijk te maken.

Evaluatie

Er vinden zowel tijdens als aan het einde van de behandeling evaluatie momenten plaats. Op deze momenten wordt de voortgang van de behandeling besproken maar ook wordt er stil gestaan bij de klik tussen jou en de behandelaar. Is deze nog steeds goed?

Bij wijzigingen in de behandeling dan wel tussentijds wordt het behandelplan geëvalueerd en - indien nodig - bijgesteld en opnieuw met je besproken.

Afronding

Zodra je de vaardigheden hebt om er zelf voor te zorgen dat de klachten afnemen en deze op het juiste moment kan toepassen, is het tijd om de behandeling af te ronden. De klachten hoeven dus niet volledig te zijn afgenomen maar je bent wel zelf in staat om op een adequate wijze met de klachten om te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat je zelf ook voelt dat je in jouw kracht staat en in staat bent om met de klachten om te gaan. Bij afronding van de behandeling wordt besproken hoe klachten of terugval in klachten in de toekomst voorkomen kan worden. Verwijzers krijgen, met jouw toestemming, een afsluitbrief van de behandeling. Met jou wordt bij een door- of terugverwijzing besproken welke ondersteuning wenselijk is en waar nodig geboden.

Tijdens de laatste behandelsessie wordt de behandeling in gesprek met jou geëvalueerd (mondeling en met genormeerde vragenlijsten) en afgerond. Naar aanleiding van de laatste sessie wordt de CQ-index 5.1 tevredenheidsvragenlijst uitgestuurd met aan jou het verzoek deze in te vullen. Naar aanleiding van een behandeling kan er in de vorm van een losse behandelsessie/ boostersessie, nazorg geboden worden waar nodig en zijn wij na het afsluiten van de behandeling nog beschikbaar voor eventuele vragen. Het dossier wordt vervolgens digitaal bewaard conform de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar.