Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Behandeling van psychische klachten

De basis GGZ biedt behandeling voor lichte tot matige psychische klachten. Behandeling binnen de basis GGZ is een kortdurende en afgebakende behandeling waarbij het voornaamste doel is dat cliënten weer terugkomen in hun eigen kracht en weer in staat zijn om op een goede manier met hun klachten om te gaan omdat zij oplossingen en vaardigheden voor handen hebben. Hierbij speelt de eigen regie en positieve gezondheid van cliënten een belangrijke rol. Voor lichte tot matige psychische klachten bieden wij voornamelijk behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT).

Behandeling met cognitieve gedragstherapie

Binnen onze praktijk bieden wij cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit is een vorm van psychologische behandeling waarmee je inzicht krijgt op je denkpatronen. Je onderzoekt samen met je psycholoog hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en je gedrag en deze beïnvloeden. Tevens leer je hoe je die gedachten kan veranderen of ombuigen zodat je meer gewenste gevoelens ervaart en daardoor ook ander gedrag.

Wilt u meer lezen over cognitieve gedragstherapie? Klikt dan op de onderstaande link.

https://www.vgct.nl/wat-is-cog...


Behandeling met mindfulness

Mindfulness is een manier om je aandacht te trainen waardoor je stil staat bij wat er nu gebeurt, het huidige moment. Via mindfulness leer je om aandacht te hebben voor wat zich voordoet, zonder daar over te oordelen. Sensaties, gevoelens en gedachten komen en gaan, ook als het minder prettige gedachten zijn. Je ontwikkelt een manier om hier op een vriendelijke en geïnteresseerde manier naar te kijken, zonder oordeel. De nadruk ligt tijdens dit onderdeel van de therapie op de beleving van het moment waarin je je nú begeeft. Je leert in het hier en nu te blijven, bijvoorbeeld door middel van mindfulness oefeningen.

Regelmatig adviseren we ook apps aan om het oefenen te ondersteunen. Hier zijn enkele voorbeelden:

https://www.vgz.nl/gezond-leve…

https://www.headspace.com/

Wil je meer weten over mindfulness binnen een psychologische behandeling? Klik op de onderstaande link.

https://wijzijnmind.nl/psychis...

Behandeling met EMDR

Wanneer er sprake is van PTSS (post-traumatische stress stoornis), andere trauma gerelateerde klachten of angstklachten kunnen wij behandeling met EMDR inzetten. Wil je meer weten over wat EMDR is en hoe het werkt? Kijk dan eens op de website van de Nederlandse EMDR vereniging https://www.emdr.nl/wat-is-emd....Naast behandeling van PTSS gebruiken wij EMDR ook voor behandeling van psychische klachten bij tinnitus. Uit wetenschappelijk onderzoek van onder andere Marjan Rikkert, klinisch psycholoog, is gebleken dat behandeling met EMDR effectief is (zie voor het artikel: https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/tinnitus-distress). Met behulp van de EMDR wordt de spanning rondom de tinnitus omlaag gebracht met als doel de tinnitusklachten te verbeteren. Marjan Rikkert heeft hierover ook een interview gegeven, die via deze link te bekijken is:

Inzet van E-health modules

Wanneer je bij ons op de wachtlijst staat kan je van de gelegenheid gebruik maken om zelfstandig E-health modules te doorlopen die passend zijn bij de klachten waarvoor je je bij onze praktijk hebt aangemeld. Hiervoor gebruiken wij het platform Therapieland (https://therapieland.nl/). Hierover informeren wij jou bij aanmelding.

Daarnaast maken we tijdens de behandeling gebruik van E-health modules. Dit doen wij op verschillende wijzen. Soms zetten wij E-health modules in om je goed te informeren over je klachten en voor te bereiden op de behandeling die is gepland, we kunnen de modules inzetten als huiswerk, maar ook als nazorg omdat je na het afsluiten van de behandeling altijd toegang houdt tot de modules die je zijn toegestuurd.

Inclusie- en exclusiecriteria behandeling

Bij onze praktijk is er sprake van inclusie- en exclusiecriteria voor behandeling binnen de basis GGZ. Bij twijfel of een klacht / hulpvraag binnen onze praktijk te behandelen is, kan je ons altijd consulteren, wij zullen jou dan adviseren over eventuele verdere behandeling binnen of buiten onze praktijk. Je kan hiervoor contact met ons opnemen.

Inclusiecriteria basis GGZ:

Voor behandeling binnen de basis GGZ dienen uw klachten te voldoen aan het volgende profiel:

- Er is sprake van een DSM-V diagnose;
- Er is sprake van lichte tot matige problematiek;
- Er is sprake van een laag tot matig risico;
- Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;
- De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Exclusiecriteria basis GGZ:

Er kan geen behandeling binnen onze praktijk plaatsvinden indien er sprake is van:

1. Hoog risico: Gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing en/of verwaarlozing naasten, bijvoorbeeld hoog suïciderisico, (huiselijk) geweld, automutilatie, psychotische decompensatie.
2. Hoge complexiteit: Er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit of problematiek - niet zijnde toestandsbeelden - die om multidisciplinaire behandeling binnen een gespecialiseerde setting vraagt.


Er kan wel behandeling plaatsvinden, maar dit valt niet binnen de basis GGZ:

Als er geen sprake is van klachten die passend zijn bij een DSM-V classificatie valt de behandeling niet binnen de basis GGZ. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan burn-out of rouwproblematiek. Mocht je hiervoor toch behandeling willen dan kan je wel bij onze praktijk terecht, maar moet je de behandelsessies zelf betalen. Als je wilt weten hoeveel dit kost, dan kan je dit vinden bij kosten en facturering.