Behandelaanbod

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie kan de manier van denken en interpreteren (cognitie) beïnvloeden, als ook de manier van doen en laten (gedrag). Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. Cognitieve gedragstherapie bestaat in verschillende vormen en soorten. De meeste personen komen in individuele therapie, maar er bestaat ook CGt voor groepen evenals voor echtparen of gezinnen. Binnen onze praktijk werken wij met diverse cognitieve gedragstherapeutische technieken in onze behandeling.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapiemethode die ingezet kan worden wanneer iemand een nare gebeurtenis heeft meegemaakt en waardoor psychische klachten ontstaan. De behandeling met EMDR is zeer effectief en gebeurt door aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens in combinatie met een afleidende stimulus. Meestal is dat  de hand van de therapeut. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand, voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Daarna volgt een aantal fasen met een vaststaande volgorde. Dit geeft vaak een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties. Uiteindelijk leidt dit er toe dat de herinnering langzamerhand haar kracht en emotionele lading verliest en veranderen de herinneringen.

Behandeling  bij tinnitus

Voor behandeling van klachten bij tinnitus bieden wij zowel individuele – als groepsbehandeling. De behandeling bestaat uit ongeveer 12 sessie van 45 minuten voor de individuele behandeling. De groepsbehandeling bestaat uit 10 sessies van 90 minuten. De groep bestaat uit 3 tot 10 personen. Omgaan met tinnitus, en verbetering van de psychische klachten die hierdoor zijn veroorzaakt, staan centraal in de behandeling.

Rouwtherapie

Veel mensen met gecompliceerde rouw merken dat zij als het ware in beslag genomen worden door hun emoties en gedachten: dat kan verdriet zijn, maar ook angst, boosheid of schuldgevoelens. Daarnaast kunnen nare gedachten zich opdringen. Dit kan het dagelijks functioneren belemmeren. In de rouwtherapie wordt er, door het gebruik van verschillende middelen en technieken, gewerkt aan dat je uiteindelijk weer controle hebt over jouw gevoelens en gedachten in plaats van dat deze controle hebben over jou.