Ma - Do 9:00 - 17:00, Vr 9.00-13.00 Maandag en donderdag 12:00 - 13:00

Behandeling van psychische klachten

De basis GGZ biedt behandeling voor lichte tot matige psychische klachten. Behandeling binnen de basis GGZ is een kortdurende en afgebakende behandeling waarbij het voornaamste doel is dat cliënten weer terugkomen in hun eigen kracht en weer in staat zijn om op een goede manier met hun klachten om te gaan omdat zij oplossingen en vaardigheden voor handen hebben. Hierbij speelt de eigen regie en positieve gezondheid van cliënten een belangrijke rol. Voor lichte tot matige psychische klachten bieden wij voornamelijk behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT).

Behandeling van psychische klachten bij tinnitus en hyperacussis

Binnen onze praktijk hebben wij op basis van aangetoonde werkende (evidence based) behandelingen, literatuur en onze ruime klinische ervaring een behandelprotocol ontwikkeld voor de behandeling van psychische klachten bij tinnitus en hyperacusis. Dit behandelprotocol bestaat uit een combinatie van mindfulness en cognitieve gedragstherapie (CGT).

Behandeling van psychische klachten bij gehoorproblematiek

Slechthorendheid en doofheid kunnen grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Niet alleen het accepteren van de gehoorvermindering kan moeilijk zijn, maar ook het omgaan met sociale situaties in het dagelijks leven zoals op het werk of op school kunnen problemen geven. De hele dag ingespannen luisteren, gebruikmaken van gehoorapparatuur of ondersteunende communicatie en toch informatie missen, kost veel energie. Deze factoren kunnen leiden tot psychische klachten, zoals een sombere stemming. Het beter leren omgaan met deze aspecten van slechthorendheid of doofheid vraagt ondersteuning op maat, welke wij binnen onze behandelingen bieden.

Behandeling met EMDR

Wanneer er sprake is van PTSS (post-traumatische stress stoornis), andere trauma gerelateerde klachten of angstklachten kunnen wij behandeling met EMDR inzetten. Wilt u meer weten over wat EMDR is en hoe het werkt? Kijk dan eens op de website van de Nederlandse EMDR vereniging https://www.emdr.nl/wat-is-emd....Naast behandeling van PTSS gebruiken wij EMDR ook voor behandeling van psychische klachten bij tinnitus. Uit wetenschappelijk onderzoek van onder andere Marjan Rikkert, klinisch psycholoog, is gebleken dat behandeling met EMDR effectief is (zie voor het artikel: https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/tinnitus-distress). Met behulp van de EMDR wordt de spanning rondom de tinnitus omlaag gebracht met als doel de tinnitusklachten te verbeteren. Marjan Rikkert heeft hierover ook een interview gegeven, die via deze link te bekijken is:

Inclusie- en exclusiecriteria behandeling

Bij onze praktijk is er sprake van inclusie- en exclusiecriteria voor behandeling binnen de basis GGZ. Bij twijfel of een klacht / hulpvraag binnen onze praktijk te behandelen is, kunt u ons altijd consulteren, wij zullen u dan adviseren over eventuele verdere behandeling binnen of buiten onze praktijk. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Inclusiecriteria basis GGZ:

Voor behandeling binnen de basis GGZ dienen uw klachten te voldoen aan het volgende profiel:

- Er is sprake van een DSM V diagnose;
- Er is sprake van lichte tot matige problematiek;
- Er is sprake van een laag tot matig risico;
- Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;
- De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Exclusiecriteria basis GGZ:

Er kan geen behandeling binnen onze praktijk plaatsvinden indien er sprake is van:

1. Hoog risico: Gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing en/of verwaarlozing naasten, bijvoorbeeld hoog suïciderisico, (huiselijk) geweld, automutilatie, psychotische decompensatie.
2. Hoge complexiteit: Er is sprake van ingewikkelde comorbiditeit of problematiek - niet zijnde toestandsbeelden - die om multidisciplinaire behandeling binnen een gespecialiseerde setting vraagt.


Er kan wel behandeling plaatsvinden, maar dit valt niet binnen de basis GGZ:

Als er geen sprake is van klachten die passend zijn bij een DSM V classificatie valt de behandeling niet binnen de basis GGZ. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan burn-out of rouwproblematiek. Mocht u hiervoor toch behandeling willen dan kunt u wel bij onze praktijk terecht, maar moet u de behandelsessies zelf betalen. Als u wilt weten hoeveel dit kost, dan kunt u dit vinden bij Kosten en facturering