Behandelaanbod

Behandeling met het tinnitusprotocol

Binnen onze praktijk hebben wij op basis van aangetoonde werkende (evidence based) behandelingen, literatuur en onze ervaring een behandelprotocol ontwikkeld voor de behandeling van tinnitus en bijkomende klachten. Dit behandelprotocol bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie (CGT) en mindfulness. Deze combinatie is voor de behandeling van tinnitus zeer succesvol gebleken.

Naast behandeling met ons protocol bieden we ook behandeling van tinnitus door middel van EMDR. Uit wetenschappelijk onderzoek van onder andere Marjan Rikkert, klinisch psycholoog, is gebleken dat behandeling met EMDR zeer effectief is (zie voor het artikel: https://www.psyxpert.nl/tijdschrift/editie/artikel/t/tinnitus-distress).

Met behulp van de EMDR wordt de spanning rondom de tinnitus omlaag gebracht met als doel de tinnitusklachten te verbeteren. Marjan Rikkert heeft hierover ook een interview gegeven, die via deze link te bekijken is:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie kan de manier van denken en interpreteren (cognitie) beïnvloeden, als ook de manier van doen en laten (gedrag). Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. Cognitieve gedragstherapie bestaat in verschillende vormen en soorten. Binnen onze praktijk werken wij met diverse cognitieve gedragstherapeutische technieken in onze behandeling.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapiemethode die ingezet kan worden wanneer iemand een nare gebeurtenis heeft meegemaakt en waardoor psychische klachten ontstaan. De behandeling met EMDR is zeer effectief en gebeurt door aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens in combinatie met een afleidende stimulus. Meestal is de afleidende stimulus de bewegende hand van de therapeut, maar wij maken vooral gebruik van een lichtbalk en buzzers. De therapeut zal vragen de aandacht hierop te richten en zal daarna de hand op ongeveer 30 centimeter afstand voor het gezicht langs, heen en weer bewegen. Of bij gebruik van de lichtbalk, beweegt er een lichtje heen en weer. Daarna volgt een aantal fasen met een vaststaande volgorde. Dit geeft vaak een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de herinnering langzamerhand haar kracht en emotionele lading verliest en veranderen de herinneringen.

Rouwtherapie

Veel mensen met gecompliceerde rouw merken dat zij als het ware in beslag genomen worden door hun emoties en gedachten. Dat kan verdriet zijn, maar ook angst, boosheid of schuldgevoelens. Daarnaast kunnen nare gedachten zich opdringen. Dit kan het dagelijks functioneren belemmeren. In de rouwtherapie wordt er, door het gebruik van verschillende middelen en technieken, gewerkt aan dat je uiteindelijk weer controle hebt over jouw gevoelens en gedachten in plaats van dat deze controle hebben over jou.